Usluge

Projektna podrška

U našem sjedištu imamo predavaonicu za 20 ljudi, koju koristimo za: komercijalno osposobljavanje naših partnera, tehnička školovanja za pripremu projekta, tehnička školovanja za instalaciju sustava, školovanja za programiranje sustava.

Servisna podrška

S obzirom da se bavimo isključivo sustavima i artiklima tehničke prirode, naša je struktura zaposlenih iz tehničke struke, sačinjena od dva inženjera elektrotehnike i šest tehničara, koji na terenu osiguravaju besprijekoran rad instaliranih sustava.

Školovanje

Naš projektni ured Vam je na raspolaganju za pomoć oko vaših projekata, te ćemo za vas pripremiti kompletnu projektnu dokumentaciju, u skladu sa vašim zahtjevima.

Kontaktirajte nas za
više informacija.

Budući da poslujemo isključivo sa tehničkim proizvodima i sistemima, naš kadar zaposlenih je tehničke struke, s tehničarima i inženjerima elektrotehnike, koji osiguravaju bezbrižno djelovanje sistema na terenu.